Wiertz Foundation

Via Wiertz Foundation ondersteunen wij een breed scala aan projecten en initiatieven die hulp bieden aan individuele personen, groepen, verenigingen en bedrijven.

100.000 euro fonds

De Corona-crisis plaatst ons voor moeilijke tijden. Ook beperkt het ons in onze bewegingsvrijheid. Daardoor is het vieren van de verjaardag van Wiertz Company niet mogelijk op de voor ons gebruikelijke wijze.

 

Om ons jaarlijkse motto ‘wie jarig is trakteert’ toch overeind te houden stelt Wiertz Foundation een fonds van €100.000,- in. U kunt schriftelijk een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit fonds. De voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hieronder.

Wie komt in aanmerking?

 • Personen die getroffen zijn door de COVID-19 crisis
 • Personen die zich extra hebben ingezet voor getroffenen van de COVID-19 crisis
 • Bedrijven met 2 tot 50 werknemers (zonder overheidssteun)
 • Instanties (zonder overheidssteun)
 •  

Wiertz Foundation is een stichting opgericht op 13 juni 2006. Teruggeven aan de samenleving waarin Wiertz Company opereert. Dat is de missie van Wiertz Foundation. Dit gebeurt door het ondersteunen van lokale goede doelen, financiële ondersteuning bieden aan vrijwilligersprojecten en door samenwerking met verschillende lokale partners.

De stichting geeft invulling aan haar missie door onder meer:

 • Inzameling van financiële middelen;
 • Samenwerking met plaatselijke overheden;
 • Ondersteunen en organiseren van projecten en activiteiten;
 • Realiseren van een breed draagvlak.

Wiertz Foundation ontvangt jaarlijks een schenking van Wiertz Company. Deze schenking vormt de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Verantwoord zaken doen is leidraad voor het handelen sinds onze oprichting in 1997. Onze activiteiten staan niet op zichzelf. Ze passen binnen het streven van Wiertz Company om op doelgerichte wijze vorm te geven aan het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Het initiatief voor de Wiertz Foundation is hieruit voortgekomen. Via deze stichting bouwen wij de maatschappelijke, humanitaire en economische hulp verder uit. De afgelopen jaren hebben wij talloze mooie projecten financieel ondersteund.

Wat wel en wat niet?

Uw project maakt kans op ondersteuning als:

 • u bekend bent met onze organisatie
 • uw vereniging/stichting zakelijke contacten onderhoudt met Wiertz Personeelsdiensten
 • uw vereniging/stichting ingeschreven staat bij de kamer van koophandel
 • uw project een lokale uitstraling heeft
 • wij de enige organisatie zijn die uw project sponsort
 • uw activiteit (bij voorkeur) een meerjarig project of evenement is
 • u een begroting van uw project of evenement kunt voorleggen
 • uw activiteit aansluit bij het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk
 • uw activiteit aansluit bij het stimuleren van cultuur en cultuureducatie in Limburg en daarbuiten

Méér dan inzamelen en verdelen van gelden alleen

De rol die Wiertz Foundation nastreeft, reikt verder dan het inzamelen en verdelen van geldmiddelen alleen. De inzet van de stichting is ook gericht op een nauwe samenwerking met plaatselijke overheden. Wiertz Foundation initieert bovendien eigen projecten en activiteiten.

Om een actieve participatie te kunnen realiseren, is direct contact met de omgeving noodzakelijk. Want zonder betrokkenheid kan Wiertz Foundation geen structurele hulpverlening tot stand brengen. Actieve deelname van medewerkers van Wiertz Company is noodzakelijk om het beleidsvoornemen van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen te ontwikkelen tot de werkpraktijk van alledag. Wiertz Foundation zoekt dan ook intensief contact met haar medewerkers, met relaties en met krachten die via een van de onderdelen van Wiertz Company werkzaam zijn.

Werk en cultuur als hoofdpijlers

Wiertz Foundation wil zich de komende jaren vooral focussen op twee aandachtsgebieden: werk en cultuur. Daarbij kiezen wij voor het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk en het stimuleren van cultuur en cultuureducatie in Limburg en daarbuiten.  Als organisatie besteedt Wiertz Company sinds haar oprichting veel aandacht aan de werkende en werkzame mens. Mensen kunnen op talloze manieren hun talenten ontwikkelen.

Het stimuleren van werk en vrijwilligerswerk onder doelgroepen die daar ondersteuning bij kunnen gebruiken met ieder jaar een specifiek thema. Het stimuleren van cultuur en cultuureducatie in Limburg en daarbuiten.

Wij ondersteunen geen:

 • organisaties met een niet-sluitende begroting
 • organisaties die permanent afhankelijk worden van Wiertz Foundation of Wiertz Personeelsdiensten
 • organisaties met een overwegend politieke of religieuze doelstelling
 • feesten
 • individuen
 • activiteiten die gevaar kunnen opleveren voor deelnemers of publiek
 • milieu belastende project

Verantwoording

Download hier de financiële verantwoording van 2019.

Download hier het actuele beleidsplan van Wiertz Foundation

RSIN: 8160.18.972

We werken aan één sterk merk…

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe site!

diagram

We werken aan één sterk merk…

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe site!

Ga verder naar de website