Wiertz Foundation in Q4 van 2017

Wiertz Foundation in Q4 van 2017

Wiertz Foundation is de goededoelenstichting van Wiertz Company. De doelstelling van de stichting is breed en laat zich eenvoudig omschrijven: het geven van maatschappelijke, humanitaire en economische hulp aan individuen, groepen, verenigingen en bedrijven.

In het vierde kwartaal van 2017 heeft de Wiertz Foundation bijgedragen aan de volgende goede doelen:

Amy Foundation
Afgelopen jaar verrichtte Niklas Wiertz (zoon van founders Dionne en Harm Wiertz) vrijwilligerswerk in Kaapstad voor de Amy Foundation. Deze stichting werd opgericht in 1997 door de ouders van Amy, een Amerikaanse die in 1994 op tragische wijze om het leven kwam in Kaapstad tijdens de rellen die daar op dat moment gaande waren. De ouders vergaven de moordenaars van hun dochter en sindsdien zet de Amy Foundation zich in om het lot van vooral kinderen die wonen in de Townships van Kaapstad te verbeteren. Namens de Wiertz Foundation hebben wij een bijdrage geleverd aan de Amy Foundation, zodat we de kinderen van straat kunnen houden en deze verder kunnen ontwikkelen. Onze gift helpt de jeugd aan scholing, opvang, en begeleiding naar werk.

Stichting Trefcentrum
In Venlo-Zuid ligt het bijna 100 jaar oude patronaat ‘Gemeenschapshuis Ut Tref’. Gemeenschapshuis Ut Tref is  eigendom van Stichting Trefcentrum. De Stichting heeft het beheer en de exploitatie van Ut Tref als voornaamste doel. Ut tref voorziet in de behoefte aan geschikte ruimte voor de activiteiten van plaatselijke verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. Er lag nu de wens de huidige keuken aan te passen en uit te breiden. Hiervoor is projectplan ‘Keuken Patronaat’ opgesteld. Ter ondersteuning van deze renovatie heeft Wiertz Foundation een donatie gedaan.

Kerstwensboom project
PostNL is vorig jaar een kerstwensboom project gestart. Kern van het project is een kerstboom waarin alle medewerkers die werkzaam zijn op depot Born een wens voor zichzelf of een ander in kunnen hangen. Na de kerstperiode heeft een groep medewerkers alle wensen bekeken en de opvallendste in vervulling laten gaan. Wiertz Foundation is blij te hebben kunnen bijdragen aan dit sympathieke project.

Global Exploration
Komend jaar gaan diverse onderwijsinstellingen in Limburg weer de Xplore-reis maken. Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Als Wiertz Foundation steunen wij deze initiatieven van harte en helpen wij graag de jongeren van het Charlemagne- en Bernardinuscollege met het realiseren van deze mooie reis!

Alpe d’HuZes
Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 100.000 mensen de diagnose kanker. In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Alpe d’HuZes is opgericht met als doel deze onmacht om te zetten in kracht. Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ gaan op donderdag 7 juni 2018 bijna vijfduizend deelnemers opnieuw de uitdaging aan om zo vaak mogelijk de legendarische Alpe d’Huzes in Frankrijk te beklimmen: fietsend, hardlopend of wandelend. Een van deze deelnemers steunen wij met deze fysieke inspanning voor het goede doel dat naar onderzoek gaat.


Heeft u ook een goede bestemming voor ogen, of kent u iemand die een donatie kan gebruiken? Kijk hier voor de criteria en op welke wijze u een verzoek bij Wiertz Foundation kunt indienen.