Agile Flex Solutions

De markt van mens en werk wordt door velerlei factoren beïnvloedt. Factoren die onderling afhankelijk zijn en bovendien los van elkaar steeds in beweging zijn. Dat vraagt om een wendbare benadering van de casus. Wiertz Agile Flex Solutions maakt dat mogelijk.

Samen met onze partners zijn we doorlopend in gesprek over de belangrijkste elementen van de HR Impact Grid. De HR Impact Grid is het hulpmiddel om het speelveld in kaart te brengen, waarop in samenspraak Agile gereageerd moet worden. Zo kunnen we meeveren met de actualiteit, vooral dankzij het karakter van ons bedrijf.

Wiertz Agile Flex Solutions past zich aan het steeds veranderende totaalbeeld aan. We veren mee met de actualiteit. Wiertz Company heeft een aantal bijzondere kenmerken die deze flexibiliteit mogelijk maken.

Corporate Developments

De strategische ontwikkelingen van onze opdrachtgevers zijn vanzelfsprekend het vertrekpunt voor de geboden oplossingen. Vanuit onze expertise in de volle breedte van de markt van mens en werk zijn we in staat om de resourcing opties telkens te herpositioneren bij wijzigende inzichten.

Arbeidsmarkt

Vraag, aanbod, vorm en inhoud van de arbeidsmarkt wisselen continu en dat vraagt om alertheid en afstemming om op elk moment tot een passende allocatie van arbeidskrachten te komen.

Economische ontwikkelingen

Het totaal aan arbeidskrachten moet kunnen meebewegen met de ontwikkelingen van de economie. Een combinatie van binden en flexibel blijven. Een schijnbare tegenstelling die dankzij Agile Flex Solutions verenigd wordt.

Employee Persona

Het ideaalbeeld van werknemerschap varieert eveneens, zowel aan de kant van de werkgever als bij de werknemer zelf. Periodiek herformuleren van de persona zorgt voor duurzaamheid in succesvolle matching.

Naast het feit dat bovenstaande factoren, niet limitatief, Agile Flex mogelijk maken, is er een breed pallet aan oplossingen die we kunnen inzetten, visueel gemaakt in het logogram dat hiernaast wordt weergegeven.

Wiertz Company is een krachtige familie van mens en werk. Met onze labels Wiertz Personeelsdiensten, Payroll Nederland, ZUID recruiters, ZUID juristen, ZUID salarisverwerkers en Contracting Nederland bieden wij een dienstverlening die past binnen een professioneel personeelsbeleid en die bijdraagt aan het succes van organisaties.