Een bedrijf van mensen voor mensen

Wiertz Company is door Dionne en Harm Wiertz gebouwd op de waarden van een hecht familiebedrijf waarbij het Rijnlands gedachtegoed de grondslag is. Een bedrijf van mensen voor mensen.

Ons verhaal

Ons verhaal is ons fundament. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en worden voortgedreven door de wil om de beste oplossingen te vinden op het gebied van mens en werk. Dat is onze missie. Wiertz Company is gebouwd op de waarden van een hecht familiebedrijf waarbij het Rijnlands gedachtengoed de grondslag is. Oog voor continuïteit, de lange termijn en op basis van partnership. De oprichters en aandeelhouders, Dionne en Harm Wiertz, zijn nog altijd, samen met directie, management en medewerkers, nauw betrokken bij klanten, medewerkers en maatschappij. Ons bedrijf wordt gekenmerkt door ondernemerschap, resultaatgerichtheid, kwaliteit en authenticiteit. Wij onderscheiden ons door onze uitstekende kennis van de (eu)regionale arbeidsmarkt, onze lokale aanwezigheid, onze participatie en ons geloof in persoonlijke aanpak en aandacht. Wij zijn mensen voor mensen. ’n Krachtige familie.

Wij geloven dat ons bestaansrecht is gebaseerd op de maatschappij waarbinnen wij opereren. Een van onze kernwaarden is daarom onze verantwoordelijkheid om iets terug te geven aan diezelfde maatschappij. Wiertz Company laat deze betrokkenheid zien in de initiatieven die wij actief in onze maatschappij ondersteunen. Voor deze maatschappelijke betrokkenheid hebben wij drie belangrijke speerpunten opgesteld.

Duurzame oplossingen

Wij maken het mogelijk door onze aanpak en onze onderdelen dat er dagelijks meer dan 3.000 medewerkers toegang hebben tot de Limburgse en euregionale arbeidsmarkt. De algemene maatschappelijk waarde geldt voor iedereen, voor onze medewerkers, onze klanten, onze partners en leveranciers. Samen zijn wij verantwoordelijk om iedereen een kans op werk te geven. Hiervoor ontwikkelen wij samen duurzame oplossingen en initiëren trajecten waarbij mensen met een afstand tot deze arbeidsmarkt, door middel van het opdoen van ervaring (van werk, stages en inhouse-opleidingen) een kans krijgen die iedereen verdient.

Lokale betrokkenheid

Onze kracht is onze lokale aanwezigheid en betrokkenheid. Inspelen op de lokale uitdagingen. Wij noemen het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Hiervoor ondersteunen wij een aantal lokale initiatieven zoals:

Wiertz Foundation
Limburg Magnet  
Stichting Limburgs Lef 

Duurzame leef- en werkomgeving

Wij geloven in een duurzame leef- en werkomgeving voor nu en voor onze toekomst. Om als organisatie hier een actieve invulling aan te geven, hebben wij een viertal onderwerpen centraal benoemd die hier aan bijdragen. Dit is opgenomen in ons facilitair management op de gebieden van energieverbruik (onze kantoren), mobiliteit (Co2 reducering) en reducering van afval (papierreducering, digitalisering, gescheiden en beperken van afval) en inkoop (milieuvriendelijke materiaal).