Een bedrijf van mensen voor mensen

Wiertz Company is gebouwd op de waarden van een hecht familiebedrijf waarbij het Rijnlands gedachtengoed de grondslag is. Een bedrijf van mensen voor mensen.

Ons verhaal

Wiertz Company is een allround dienstverlener in de wereld van mens en werk. Wij geloven dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt en zien het als onze missie mensen en bedrijven te helpen hun natuurlijk potentieel te benutten. Centraal in onze dienstverlening staan enthousiaste (flex-)medewerkers, enthousiaste klanten en een betrokken leef- en werkomgeving. Engagement3 noemen we dat bij Wiertz Company.

Wiertz Company is gebouwd op de waarden van een hecht familiebedrijf waarbij het Rijnlands gedachtengoed de grondslag is. Oog voor continuïteit, de lange termijn en op basis van partnership. Ons bedrijf wordt gekenmerkt door ondernemerschap, resultaatgerichtheid, aandacht en betrokkenheid. Wij onderscheiden ons door onze uitstekende kennis van de regionale arbeidsmarkt, onze lokale aanwezigheid, onze participatie en ons geloof in persoonlijke aanpak en aandacht. Wij zijn mensen voor mensen.

Centraal in onze dienstverlening staan enthousiaste flexkrachten, enthousiaste klanten en enthousiaste medewerkers. Engagement3 noemen we dat bij Wiertz Company.

Enthousiaste (flex-)medewerkers

Wij maken het mogelijk door onze aanpak en onze onderdelen dat er dagelijks meer dan 3.000 medewerkers toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Wij geloven in ontwikkeling van mensen, het beste uit onze flexkrachten en eigen medewerkers halen. Iedereen wordt gelukkig van persoonlijke groei en daarbij precies de goede baan, leuke collega’s en een betrokken werkgever.

Enthousiaste klanten

Wij zijn betrokken bij de doelen die onze opdrachtgevers nastreven en niet terughoudend met het inzetten van expertise. Het is altijd samen succesvol zijn. Samenwerkingen gaan we aan voor de lange termijn.

Betrokken leef- en werkomgeving

Wij geloven dat ons bestaansrecht is gebaseerd op de maatschappij, waarbinnen wij opereren. Wiertz Company laat deze betrokkenheid zien in de initiatieven die actief in onze maatschappij ondersteund worden. Zo hebben we ons bedrijf verbonden aan de landelijke aanpak van laaggeletterdheid.

Via onze eigen Wiertz Foundation ondersteunen wij een breed scala aan projecten en initiatieven die hulp bieden aan individuele personen, groepen, verenigingen en bedrijven.