Publiek Private Samenwerking geïntensiveerd

Publiek Private Samenwerking geïntensiveerd

Op 17 april heeft Wiertz Personeelsdiensten de Publiek Private Samenwerking (PPS) met het UWV Werkbedrijf en andere uitzendorganisaties formeel ondertekend. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst wordt de intensieve samenwerking verder geïntensiveerd. 

Deze zes intermediairs met een sterke regionale dekking hebben gezamenlijk het initiatief genomen om hun krachten te bundelen. Het UWV Werkbedrijf ziet men als belangrijke toevoeging in de Publiek-Private samenwerking. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst spreken de partijen af de ingezette onderlinge samenwerking verder vorm te geven. Hierbij is de verbinding met de publieke partner UWV Werkbedrijf van belang. De ondertekening heeft op 17 april plaatsgevonden bij het UWV Werkbedrijf op vestiging Maanplein Heerlen. Namens Wiertz Personeelsdiensten plaatste Commercieel Manager Igor Buck (tweede van links op de foto) zijn handtekening.

Logische samenwerking
Wiertz Personeelsdiensten werkt al jaren samen met het UWV Werkbedrijf en andere uitzenders in de regio. Volstrekt logisch, aldus Buck. “Er heerst uiteraard een gezonde concurrentie tussen de uitzendorganisaties, maar verantwoordelijk nemen is belangrijk. Ik vind dat we samen iedereen een kans op een baan moeten bieden. Dat belang overstijgt natuurlijk onze verschillen en commerciële inzet.”

Over PPS
Het PPS-Platform is een overleg voor vertegenwoordigers van de uitzendbranche en UWV. Tijdens het overleg wordt informatie uitgewisseld over de publiek private samenwerking en worden ideeën gedeeld en uitgewerkt. Een voorbeeld van een idee dat verder is uitgewerkt in dit overleg is het speeddaten met uitzendbureaus bij UWV.

Het PPS-Platform werkt al een aantal jaar succesvol in deze publiek private samenstelling. Een soortgelijk regionaal overleg kan daarom niet achter blijven. In de regio’s worden al veel goede ideeën bedacht en uitgevoerd. Een goed overleg om de samenwerking verder te verdiepen is daarom ook belangrijk. Sinds juni 2012 zijn de eerste regionale overleggen een feit.


Lees verder:
Wiertz Company presenteert vandaag het Sociaal Jaarverslag 2018. Het biedt een inkijkje in het jaar van de HR dienstverlener, dat in het teken stond van ontwikkeling. Hier kunt u de online variant bekijken of een fysiek exemplaar aanvragen. 

Wiertz Company en haar labels  zijn gestart met een nieuwe campagne. In het straatbeeld, online en op social media zullen de merken van het familiebedrijf zichtbaar zijn met de uitingen van de campagne Begin Een Nieuwe Dag. Lees er hier meer over.