Onze Partners

Wiertz Company kenmerkt zich door een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Om die reden hebben wij ons als partner verbonden aan enkele toonaangevende partijen in Limburg.

limburgmagnet_245x200Limburg Magnet

Dit initiatief heeft als doel studenten en hun ouders beter te informeren over het Limburgse bedrijfsleven. Daarnaast is het de bedoeling om studenten te informeren over opleidingen, gunstige baanperspectieven en carrièrekansen. Hierdoor zullen studenten gericht instromen binnen de Limburgse arbeidsmarkt.

logo-limburgslefLimburgs Lef

Limburgs Lef is een provincie-breed netwerk dat als missie heeft: het aanjagen van projecten en initiatieven rond belangrijke Limburgse thema’s. Samen met andere Limburgse partijen anticiperen op de tendensen van nu en van de toekomst.

lwv-logo

LWV

De LWV is dé belangenbehartiger van werkgevers in Limburg en staat voor een krachtige regio. Met ons partnership dragen wij bij aan het doel van de LWV om een goed ondernemingsklimaat in Limburg te creëren.

abu-logo

ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim 55 jaar dé belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche en leidend in de wereld van flexibel werk. Met ons lidmaatschap bij de ABU staan wij garant voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

sprinc-logo

Sprinc

Net zoals bij ons familiebedrijf staan bij Sprinc mensen centraal. Als founder van dit MVO platform in Parkstad tonen wij ons betrokken bij mensen met talent én een afstand tot de arbeidsmarkt.

logo-glfbGenootschap van Limburgse Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn de motor van de economie. Als Limburgs familiebedrijf hebben we ons daarom verbonden aan het Genootschap Limburgse Familiebedrijven. Dit genootschap stelt zich ten doel om grotere familiebedrijven in Limburg bij elkaar te brengen om inspiratie te delen en elkaar te versterken.

Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad         

Het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Zij werken samen om laaggeletterdheid onder de bevolking in Parkstad terug te dringen.

Roda JC MIDM                                  

Het streven van Roda JC Kerkrade is om met beide ‘voetbalbenen’ midden in de maatschappij te staan. Door naam, aantrekkingskracht, menskracht, stadion en faciliteiten op een goede manier in te zetten, kan Roda JC Kerkrade veel betekenen voor de maatschappij. Roda JC Kerkrade heeft vanuit deze gedachte stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij opgericht.

wijlimburg-small

img-logo

logo-museumplein-positief

rjc-logo