Een bijdrage leveren aan Stichting Limburgs Lef?

Heeft u de ontwikkeling van het Limburgse ondernemersklimaat hoog in het vaandel staan? Bent u een ondernemer met lef? Bijvoorbeeld over het behouden van werkgelegenheid in Limburg? Initieert u zelf interessante projecten in Limburg waarvoor u draagvlak wilt genereren? Of bent u op zoek naar partners om schaalvoordelen mee te realiseren? Welke bijdrage u ook wilt leveren aan het Limburg van nu en van de toekomst, bij stichting Limburgs Lef bent u aan het juiste adres!

Stichting Limburgs Lef

Stichting Limburgs Lef is een provinciebreed netwerk dat als missie heeft: het aanjagen van projecten en initiatieven rond belangrijke Limburgse thema’s. Samen met andere Limburgse partijen anticiperen op de tendensen van nu en van de toekomst, dat is waar stichting Limburgs Lef om draait. Met samenwerking, kennis en innovatie als speerpunten zetten we ons in voor de volgende doelstelling:

 

  • Behoud van werkgelegenheid voor de provincie
  • Schaalvoordelen realiseren door samenwerking
  • Stimuleren van een aantrekkelijk investeringsklimaat, met als doel bedrijven naar Limburg te trekken en in Limburg te houden.

Stichting Limburgs Lef wil actief het gevoel van lef in Limburg stimuleren en de bijbehorende sterke punten van deze provincie uitdragen. De stichting is er voor – en door – iedereen die belang heeft bij een goed draaiende Limburgse economie. Waar de krachten gebundeld worden en waar het enthousiasme voor goede ideeën aangewakkerd wordt.

 

Ook een bijdrage leveren aan stichting Limburgs Lef?

Uw bijdrage is harte welkom. Want stichting Limburgs Lef is er niet alleen vóór, maar vooral ook dóór iedereen die belang heeft bij een goed draaiende Limburgse economie. Sámen anticiperen op de tendensen van nu en van de toekomst, dat is waar stichting Limburg Lef om draait.

logo-limburgslef

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Harm Wiertz, founder en lid van de Familieraad van Wiertz Company.